Lotomatic 37

Lotomatic 37

Lotomatic 37


АТАУЫ, МЕКЕНЖАЙЫ, ТЕЛЕФОН НӨМІРЛЕРІ ЖӘНЕ ЛОТЕРЕЯ ОПЕРАТОРЫНЫҢ ИНТЕРНЕТ-РЕСУРСЫ

«Сәтті Жұлдыз» АҚ,
A21B8P1, Қазақстан Республикасы,
Алматы қ, Жетісу ауданы,
Нұрсұлтан Назарбаев даңғылы 28а,
интернет ресурс: www.lotomatic.kz

ҰТЫСТЫ АЛУ ОРНЫ МЕН МЕРЗІМДЕРІ ЖАЙЛЫ ДЕРЕКТЕР

Қазақстан Республикасы заңнамасының талаптарына сәйкес мөлшеріне салық салынбайтын ұтыстар лотерея қатысушысының ұтысы бар электрондық лотерея билетін сатып алу және ашу орны бойынша төленеді.

Лотерея қатысушысының салық салынбайтын ұтысы бар электрондық лотерея билетін сатып алу және ашу орны бойынша ақша қаражаты жеткіліксіз болған жағдайда, оған қоса лотерея билетін сатып алу және ашу орны бойынша ұтысты төлеуге мүмкін қылмайтын басқа да жағдайлар болған жағдайда, төлем мекенжайлары лотерея операторының сайтында көрсетілген төлем орталықтарында жүзеге асады.

Қазақстан Республикасы заңнамасының талаптарына сәйкес мөлшеріне салық салынатын ұтыстар мекенжайлары лотерея операторының сайтында көрсетілген төлем орталықтарында төленеді:
— 500 000 (бес жүз мың) теңгеге дейінгі ұтыстар мекенжайлары лотерея операторының сайтында көрсетілген аумақтық төлем орталықтарында төленеді;
— 500 000 (бес жүз мың) теңгеден жоғары ұтыстар мекенжайлары лотерея операторының сайтында көрсетілген орталық төлем орталығында төленеді.

Ұтыстар лотерея өткізу шарттары бойынша жеңімпаз деп танылған лотерея қатысушысының белгіленген тәртіппен жүлдені алу үшін өтініш берген күнінен бастап 6 (алты) ай ішінде төленеді.

Сараптама өткізілген жағдайда, төлемнің мерзімі осы сараптаманы өткізу кезеңіне ұзартылады, оның ұзақтығы жүлдені алу үшін лотерея қатысушысы өтініш берген сәттен бастап 20 (жиырма) жұмыс күнінен аспауы керек.

ЖҮЛДЕ ҚОРЫНЫҢ МӨЛШЕРІ

64 (алпыс төрт) %

ҚАТЫСУДЫҢ ҚЫСҚАША ЕРЕЖЕЛЕРІ

Электрондық лотерея билетін сатып алу және ашу процессі ұзақтығы, уақыт аралығы әр түрлі анимациялық безендірумен бірге жүруі мүмкін, ал оның кез келген визуалды элементтері, соның ішінде ойын-сауық сипатындағы элементтер, жүлде қорын ойнатуға және оның нәтижесіне ешқандай әсері жоқ.

Жүлде қорының ойнатылымына қатысу үшін лотереяға қатысушы сатып алынған электрондық лотерея билетінің бағасын пайдаланушы интерфейсінің «Бағасы» батырмалары арқылы, сондай-ақ лотерея қатысушысы бір уақытта сатып алып, ашатын электрондық лотерея билеттер санын пайдаланушы интерфейсінің «+/-» батырмалары арқылы таңдайды.

Бір уақытта сатып алынатын электрондық лотерея билеттерінің бағасын және санын таңдағаннан кейін, лотерея шарттарын оқып, толық келісетіндігін растай отырып, лотерея қатысушысы өзі белгілеген баға және мөлшерлік өлшемдерге сәйкес электрондық лотерея билеттерін пайдаланушы интерфейсінің «Билетті ашу» батырмасы арқылы сатып алады, онымен бірге бір уақытта электрондық лотерея билетін ашу және лотерея қатысушысына лотереяға қатысу жабдығының экранында электрондық лотерея билетін ашудың нәтижесін көрсету орын алады онда: лотерея қатысушысына сатып алып, ашқан электрондық лотерея билетінде ұтыстың болуы немесе болмауы туралы және бар болған жағдайда оның мөлшері туралы ақпарат болады.

Лотерея қатысушысы сатып алып, ашқан электрондық лотерея билетінде ұтыс бар болған жағдайда, оған анықталған ұтыс сомасына қосымша электрондық лотерея билеттерін сатып алу ұсынылуы мүмкін.

Лотерея қатысушысының қосымша электрондық лотерея билеттерін сатып алуға келісімі пайдаланушы интерфейсінің «Билетті ашу» батырмасы арқылы бекітіледі.

Лотерея қатысушысының қосымша электрондық лотерея билеттерін сатып алудан бас тартуы және ертеректе анықталған ұтысты лотерея қатысушысының есеп жазбасының балансына қосылуы пайдаланушы интерфейсінің «Мәзір» батырмасы арқылы бекітіледі.

Электрондық лотерея билеттерін автоматты режимде сатып алып, ашу үшін аталған режимнің іске қосылуына дейін лотерея қатысушысымен берілген құндық және мөлшерлік өлшемдер бойынша қосымша электрондық лотерея билеттерін сатып алу және ашу сатысын қоспайтын режимді қосу үшін пайдаланушы интерфейсінің «Билетті ашу» батырмасы пайдаланылады.

Лотерея қатысушысының есептік жазбасының балансынан ақша қаражатын шығару үшін пайдаланушы интерфейсінің «Төлем» батырмасы пайдаланылады.

Атауы, мекенжайы, телефон нөмірлері және лотерея операторының интернет-ресурсы

«Сәтті Жұлдыз» АҚ,
A21B8P1, Қазақстан Республикасы,
Алматы қ, Жетісу ауданы,
Нұрсұлтан Назарбаев даңғылы 28а,
интернет ресурс: https://www.lotomatic.kz/

Ұтысты алу орны мен мерзімдері жайлы деректер

Қазақстан Республикасы заңнамасының талаптарына сәйкес мөлшеріне салық салынбайтын ұтыстар лотерея қатысушысының ұтысы бар электрондық лотерея билетін сатып алу және ашу орны бойынша төленеді.

Лотерея қатысушысының салық салынбайтын ұтысы бар электрондық лотерея билетін сатып алу және ашу орны бойынша ақша қаражаты жеткіліксіз болған жағдайда, оған қоса лотерея билетін сатып алу және ашу орны бойынша ұтысты төлеуге мүмкін қылмайтын басқа да жағдайлар болған жағдайда, төлем мекенжайлары лотерея операторының сайтында көрсетілген төлем орталықтарында жүзеге асады.

Қазақстан Республикасы заңнамасының талаптарына сәйкес мөлшеріне салық салынатын ұтыстар мекенжайлары лотерея операторының сайтында көрсетілген төлем орталықтарында төленеді:

 • 500 000 (бес жүз мың) теңгеге дейінгі ұтыстар мекенжайлары лотерея операторының сайтында көрсетілген аумақтық төлем орталықтарында төленеді;
 • 500 000 (бес жүз мың) теңгеден жоғары ұтыстар мекенжайлары лотерея операторының сайтында көрсетілген орталық төлем орталығында төленеді.

Ұтыстар лотерея өткізу шарттары бойынша жеңімпаз деп танылған лотерея қатысушысының белгіленген тәртіппен жүлдені алу үшін өтініш берген күнінен бастап 6 (алты) ай ішінде төленеді.

Сараптама өткізілген жағдайда, төлемнің мерзімі осы сараптаманы өткізу кезеңіне ұзартылады, оның ұзақтығы жүлдені алу үшін лотерея қатысушысы өтініш берген сәттен бастап 20 (жиырма) жұмыс күнінен аспауы керек.

Жүлде қорының мөлшері

82,8 (сексен екі бүтін, оннан сегіз) %

Қатысудың қысқаша ережелері

Электрондық лотерея билетін сатып алу және ашу процессі ұзақтығы, уақыт аралығы әр түрлі анимациялық безендірумен бірге жүруі мүмкін, ал оның кез келген визуалды элементтері, соның ішінде ойын-сауық сипатындағы элементтер, жүлде қорын ойнатуға және оның нәтижесіне ешқандай әсері жоқ.

Жүлде қорының ойнатылымына қатысу үшін лотереяға қатысушы сатып алынған электрондық лотерея билетінің бағасын пайдаланушы интерфейсінің «билеттің құны» батырмалары арқылы, сондай-ақ пайдаланушы интерфейсінің төмендегі визулды элементтеріне сәйкес келетін санатты таңдайды:

 • «нақты сан» – 1-санат;
 • «билеттің бірінші жартысы» (1-ден (бір) 18-ге (он сегіз) дейінгі сандық ұяшықтарды қамтиды) –2-санат;
 • «билеттің екінші жартысы» (19-дан (он тоғыз) 36-ға (отыз алты) дейінгі сандық ұяшықтарды қамтиды) –3-санат;
 • «билеттің бірінші бөлігі» (1-ден (бір) 12-ге (он екі) дейінгі сандық ұяшықтарды қамтиды) – 4-санат;
 • «билеттің екінші бөлігі» (13-тен (он үш) 24-ке (жиырма төрт) дейінгі сандық ұяшықтарды қамтиды) –5-санат;
 • «билеттің үшінші бөлігі» (25-тен (жиырма бес) 36-ға (отыз алты) дейінгі сандық ұяшықтарды қамтиды) – 6-санат;
 • «бірінші жол» (келесі сандық ұяшықтарды қамтиды: 3 (үш), 6 (алты), 9 (тоғыз), 12 (он екі), 15 (он бес), 18 (он сегіз), 21 (жиырма бір), 24 (жиырма төрт), 27 (жиырма жеті), 30 (отыз), 33 (отыз үш), 36 (отыз алты) – 7-санат;
 • «екінші жол» (келесі сандық ұяшықтарды қамтиды: 2 (екі), 5 (бес), 8 (сегіз), 11 (он бір), 14 (он төрт), 17 (он жеті), 20 (жиырма), 23 (жиырма үш), 26 (жиырма алты), 29 тоғыз), 32 (отыз екі), 35 (отыз бес)) –8-санат;
 • «үшінші жол» (келесі сандық ұяшықтарды қамтиды: 1 (бір), 4 (төрт), 7 (жеті), 10 (он), 13 (он үш), 16 (он алты), 19 (он тоғыз), 22 (жиырма екі), 25 (жиырма бес), 28 (жиырма сегіз), 31 (отыз бір), 34 (отыз төрт)) – 9-санат.

Электрондық лотерея билеттерінің бағасын және санатын таңдағаннан кейін, лотерея шарттарын оқып, толық келісетіндігін растай отырып, лотерея қатысушысы өзі белгілеген өлшемдерге сәйкес электрондық лотерея билеттерін пайдаланушы интерфейсінің «Сатып алу» батырмасы арқылы сатып алады, онымен бірге бір уақытта электрондық лотерея билетін ашу және лотерея қатысушысына лотереяға қатысу жабдығының экранында электрондық лотерея билетін ашудың нәтижесін көрсету орын алады онда: лотерея қатысушысына сатып алып, ашқан электрондық лотерея билетінде ұтыстың болуы немесе болмауы туралы және бар болған жағдайда оның мөлшері туралы ақпарат болады.

Лотерея қатысушысының есептік жазбасының балансынан ақша қаражатын шығару үшін пайдаланушы интерфейсінің «Ұтысты алу» батырмасы пайдаланылады.